RECONVERSIÓ 

En aquest destacat es mostren exemples de transformacions d’edificis industrials en edificis d’usos actuals (Instituts, Sales de ball, estudis, centre per a la dona…)

 CAN VILUMARA

[podcast]

[transcripció]

FÀBRICA GODÓ I TRIAS

[podcast]

[transcripció]

CASA-FÀBRICA LA PALOMA

[podcast]

RECONVERSIÓ DE COMPLEX INDUSTRIAL EN ESTUDIS

[podcast]

ITINERARI LLIURE RECONVERSIÓ INDUSTRIAL

[podcast]

LA ESCOCESA (FÀBRICA OBERTA DE CREACIÓ ANALÒGICA)

[podcast]

ANTIGA FÀBRICA CASARAMONA (CaixaForum)

[podcast]