ITINERARI LLIURE
PARC DEL TORRENT DE LA FONT
I DEL TURÓ DE L'ENRIC

El corredor del Torrent de la Font i del Turó de l’Enric, que es conserva lliure d’edificació, esdevé un tresor geològic i un refugi biològic. Hi ha una gran varietat d’espècies autòctones, tant vegetals com animals, així com una destacable presència d’aus migratòries. Neix a la Serralada de Marina, passa pel pla de Badalona i arriba al mar per la riera de Matamoros. La font que dona nom al torrent aflorava dels materials calcaris del turó i abastia la ciutat de Baetulo en època romana. Baixant, passem pel Parc de la Bòbila, on es fabricaven totxos, maons i teules amb els sediments rogencs de l’erosió de la serralada. Si baixem una mica més, arribem al nou Parc de Can Bada, on Rafael Bada i Bosch, als anys vint del segle passat, va instal·lar un negoci de jardineria.

Xarxa parcs metropolitans
 

[podcast]

Parc del Torrent de la Font i del Turó de l'Enric
 

[podcast]

Parc de Can Bada
 

[podcast]